สินค้า


KPM - 760A

ลอนมาตรฐาน KPM-760A

รายละเอียด

จุดเด่น

- เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 5 องศาขึ้นไปหรือประมาณ 1 ต่อ 12 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่นและปริมาณการรับน้ำฝน รวมทั้งการติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แน่ใจว่าแนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบ และรางน้ำสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด

- บริเวณซ้อนทับของลอนหลังคา ( Side - Lap ) มีร่องดักน้ำ และคิ้วกันน้ำย้อนตลอดความยาวแผ่นซึ่งช่วยป้องกันการดูดน้ำโดยสูญญากาศ ( VACUUM ) และป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ข้างลอนตัวเมียที่ถูกประกบ ปลายแผ่นวางอยู่บนแป ทำให้มีความแข็งแรงในแนวซ้อนทับของลอนหลังคา
  

 

รัศมีการดัดโค้ง

- แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ รัศมีความโค้งแบบคว่ำต่ำสุด 35 เมตรแบบหงายไม่สามารถทำได้
- แผ่นหลังคาปั้มโค้งรัศมีปั้มโค้งแบบคว่ำต่ำสุด 250 มม. แบบหงายต่ำสุด 250 มม.