สินค้า


KPM - 760C

ลอนมาตรฐาน KPM - 760C

รายละเอียด

จุดเด่น

- เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 4 องศาขึ้นไป หรือประมาณ 1 ต่อ 15 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่นและปริมาณการรับน้ำฝน

- บริเวณซ้อนทับของหลังคา มีร่องตักน้ำและคิ้วกันน้ำย้อนตลอดความยาวแผ่นซึ่งช่วยป้ิองกันการดูดน้ำโดยสูญญากาศและป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้อย่างดี

- ข้างลอนตัวเมียที่ถูกประกบ ปลายแผ่นวางอยู่บนแปทำให้มีความแข็งแรงในแนวซ้อนทับของลอนหลังคาสามารถดัดโค้งตามโครงสร้างได้ 

รัศมีการดัดโค้ง

- แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ รัศมีความโค้งแบบคว่ำต่ำสุด 35 เมตรแบบหงายไม่สามารถทำได้
- แผ่นหลังคาปั้มโค้งรัศมีปั้มโค้งแบบคว่ำต่ำสุด 250 มม.  แบบหงายต่ำสุด 250 มม.