สินค้า


KPMPU - 40-720

ลอนพร้อมฉนวน KPMPU - 40-720

รายละเอียด

- เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป 
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน
- สันลอนสูง 40 มม. ความกว้างใช้งาน 720 มม.
- Facing ทั้ง Foil , PVC และ Metal Sheet เป็นรุ่นพิเศษ
  ชนิดมีปีก ทำหน้าที่เป็นปีกประกบข้างแผ่น ช่วยให้รอยต่อ
  ข้างแผ่นดูเรียบร้อยสวยงาม ไม่มีร่องตามแนวประกบแผ่น
- สามารถติดตั้งได้ 2 แบบ คือ แบบยิงสกรู และ แบบยิงสกรู
  และมีฝาครอบปิดหัวสกรู ( Bolt & Cap )
- ระบบ Bolt & Cap เป็นระบบติดตั้งที่ดีที่สุด เนื่องจาก
  สามารถแก้ปัญหาการรั่วซึมที่หัวสกรูที่เกิดจากการยิงสกรู
   และแก้ปัญหาแผ่นหลังคาปลิว ที่เกิดจากการติดตั้งระบบคลิ๊ปล๊อค
- เป็นลอนหลังคาที่เหมาะสำหรับติดตั้งหลังคาโรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่