สินค้า


KPMPU - 30-760

ลอนพร้อมฉนวน KPMPU - 30-760

รายละเอียด

- เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป 
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน
- สันลอนสูง 30 มม. ความกว้างใช้งาน 760 มม. ระบบติด
  ตั้งเป็นแบบยิงสกรู ( Bolt Type )
- Facing ทั้ง Foil , PVC และ Metal Sheet เป็นรุ่นพิเศษ
  ชนิดมีปีก ทำหน้าที่เป็นปีกประกบข้างแผ่น ช่วยให้รอยต่อ
  ข้างแผ่นดูเรียบร้อยสวยงาม ไม่มีร่องตามแนวประกบแผ่น
- สามารถต่อแผ่นได้โดยที่รอยต่อแผ่นดูสวยงามและแนบสนิท 
  ระยะซ้อนแผ่นเหมือนแผ่น Metal Sheet ทั่วไป
- เป็นลอนหลังคาที่เหมาะสำหรับติดตั้งหลังคาโรงงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง